ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Siksilk to urodzona w Wielkiej Brytanii, szybko rozwijająca się globalna marka mody, a jako firma jesteśmy świadomi coraz większego wpływu na środowisko i społeczne wpływ naszej branży. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości dla naszych ludzi i planety, koncentrując się na lepszym zrozumieniu naszego wpływu przy jednoczesnym prowadzeniu odpowiedzialnych działań biznesowych i planowaniu poprawy naszych wyników.

CEL

Chcemy znacznie zmniejszyć nasz wpływ na środowisko i wywierać pozytywny wpływ społeczny w naszym łańcuchu dostaw - zawsze będzie naszym celem, aby być lepszym i zrobić więcej.

JAK?

Będziemy stale monitorować i mierzyć nasze postępy, mapując nasz łańcuch dostaw i narzędzia wdrażając narzędzia do identyfikacji, gdzie możemy wprowadzić ulepszenia w celu wprowadzenia zmian, które poprawią nasz wpływ na środowisko i społeczne.

Przykłady

W odniesieniu do rosnącej globalnej nierówności i wzrostu wpływu na zmiany klimatu, uznajemy, że wciąż mamy długą drogę, ale już robimy postępy i trwa szereg istniejących inicjatyw:

 

  • Zaangażowanie w zrównoważony rozwój
  • Jasne zasady dotyczące współczesnego niewolnictwa i społecznej odpowiedzialności społecznej
  • Prowadzenie dostawcy etycznego
  • Zero odpadów i recyklingu